Ik heb een nuchtere, holistische kijk op hoe online bedrijven verder kan helpen met het realiseren van doelstellingen en onderscheidend vermogen.

Niet alleen een technische oplossing, maar juist ook hoe die te laten landen in een organisatie.

Ik help (B2B) bedrijven graag verder met het realiseren van hun digitale ambities. Hoewel e-commerce al dusdanig gemeengoed is in B2C, blijven B2B bedrijven veelal achter, grotendeels vanwege hun organisatie structuur, kennis niveau en complexiteit vanwege legacy systemen. Een bijzonder spannend speelveld!

Strategie

Strategie

Ontwikkeling en implementatie

Ik ontwikkel bij voorkeur een e-commerce strategie met een duidelijke roadmap die past bij de onderneming in kwestie: realistisch en uitvoerbaar, gebruik makend van bestaande structuren en processen.

Ook hier pas ik holistische benadering toe; een dergelijke strategie heeft namelijk impact op nagenoeg de hele organisatie.

verandermanagement

Verander management

Manier van denken en doen

Het implementeren van een digitale strategie vraagt een andere manier van denken en doen. Samen met het team de manier van werken en de bijbehorende processen aanpassen is essentieel voor het slagen van de strategie. Ik pas daarbij de technieken van agile toe.

Bij het realiseren van de gewenste verandering kan ik een sturende en leidende rol spelen.

marketing

Marketing

Strategische en operationele marketing

Strategische marketing is de voedingsbodem voor een goede strategie: waar zijn wij als bedrijf goed in en hoe helpen we onze klanten daarmee?

De doorvertaling van de strategie zal uiteindelijk ook naar de klant moeten gebeuren. Daarnaast kan ik ik het marketing beleid beter integreren met de nieuwe digitale mogelijkheden, zowel online als offline: met de juiste content en gepersonaliseerde.campaigning.

Ook in deze situatie kan ik een leidende en sturende rol vervullen.