Ik ben een groot voorstander van agile werken, niet alleen IT, maar organisatie-breed 

Door agile te werken, ben je als organisatie in staat om beter in te spelen op veranderingen; je hebt namelijk niet alles in beton gegoten hoe het moet. Daarnaast dwingt het je om structureel en in kleine stappen op te leveren naar het eerste eindproduct of structurele verbeteringen van het eindproduct.

Agile werken is in essentie redelijk eenvoudig, maar de daadwerkelijke uitvoering ervan is dat niet.
In agile staan budget en tijd vast, wat er opgeleverd wordt niet. Dat houdt dus in dat je keuzes moet (kunnen) maken wat de hoogste prioriteit heeft. Daarnaast is hetgeen je op korte termijn wilt gaan doen aanzienlijk beter gespecificeerd dan wat er verder in de toekomst gaat gebeuren. 

Strategisch kader

Agile werken betekent overigens niet dat je geen strategisch kader of visie meer nodig hebt, in tegendeel: dit is juist extreem belangrijk. Keuzes die gemaakt moeten worden, kunnen dan zowel getoetst worden op business value en strategisch belang.

Agile werken

Agile werken betekent werken in sprints, met een scrum master, product owner, een product/sprint backlog met scrum board en diverse rituelen zoals stand-ups, demo en retrospectives. Ik acteer het beste als Product Owner of als coach. Ik heb diverse certificeringen, waaronder SAFe, het framework om met meerdere scrum teams aan hetzelfde doel te kunnen werken.

Certificeringen

Mijn agile certificeringen:

  • SAFe 4.0 Agilist, Scaled Agile Framework (2017)
  • Agile Scrum voor Marketing Professionals, Agile Consortium (2016)
  • Professional Scrum Product Owner (PSPO1), Scrum.org (2012)

Tevens ben ik bestuurslid in het Agile Consortium MarCom chapter